Financial support - Vietnamese

Chúng tôi quan tâm đến việc làm cho việc thanh toán hóa đơn trở nên dễ dàng hơn.

Chúng tôi hiểu điều đó và sẵn sàng trợ giúp. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn, nhóm Chăm sóc khách hàng thân thiện của chúng tôi sẵn sàng giúp giảm bớt áp lực về hóa đơn tiền nước của quý vị.

Để trò chuyện về cách chúng tôi có thể trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua các dịch vụ trực tuyến hoặc yêu cầu chúng tôi gọi cho quý vị bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới.

Chúng tôi có thể giúp gì

Có một số cách chúng tôi có thể giúp đỡ. Nhóm của chúng tôi sẽ thảo luận về tình huống của quý vị với quý vị và tìm ra những lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị.

Tùy chọn hỗ trợ của chúng tôi

Kế hoạch thanh toán linh hoạt cho phép quý vị thanh toán hóa đơn theo từng đợt nhỏ hơn thông thường. Quý vị có thể chọn xem quý vị muốn thanh toán hàng tuần, hai tuần một lần hay hàng tháng.

Các kế hoạch rất linh hoạt và chúng tôi sẽ điều chỉnh chúng để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu thay đổi chúng bất cứ lúc nào.

Quý vị có thể gia hạn ngày đáo hạn của hóa đơn để có thêm thời gian thanh toán.

Trợ cấp Cứu trợ Tiện ích giúp những người không thể thanh toán tài khoản nước do khó khăn tài chính tạm thời. Chủ tài khoản có thẻ giảm giá đủ điều kiện hoặc đáp ứng giới hạn hộ gia đình có thu nhập thấp có thể đăng ký.

Khi quý vị trò chuyện với nhóm của chúng tôi, họ sẽ biết liệu quý vị có đủ điều kiện nhận Trợ cấp Cứu trợ Tiện ích hay không và hoàn thành đơn đăng ký cho quý vị. Để đủ điều kiện, quý vị cần chứng minh rằng những trường hợp bất ngờ đã khiến quý vị thiếu tiền và quý vị không thể thanh toán tài khoản của mình nếu không có sự trợ giúp.

Quý vị cũng cần phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

•           Quý vị hoặc ai đó trong nhà quý vị đã từng bị bạo hành gia đình

•           Gần đây quý vị đã bị giảm thu nhập, ví dụ như bị mất việc

•           Quý vị gặp phải chi phí cao bất ngờ cho các mặt hàng thiết yếu

•           Chi phí chỗ ở chiếm hơn 30% thu nhập của hộ gia đình quý vị

Số tiền trợ cấp dựa trên số tiền quý vị nợ tại thời điểm nộp đơn và lý do được đưa ra trong đơn đăng ký của quý vị. Chương trình này sẽ không cung cấp trợ giúp liên tục cho tài khoản của quý vị.

Quý vị có thể nhận được tối đa 650 đô-la trong khoảng thời gian hai năm.

Chúng tôi có một đội ngũ tận tâm đã được đào tạo để hỗ trợ những người gặp phải hoặc có nguy cơ bị bạo hành gia đình.

Chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung cho tài khoản của quý vị để bảo mật thông tin cá nhân.

Để được hỗ trợ thêm, hãy truy cập trang bạo hành gia đình của chúng tôi.

Chúng tôi quan tâm đến việc thanh toán hóa đơn dễ dàng hơn và biết rằng đôi khi khách hàng gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn.

Chính sách của chúng tôi là tất cả khách hàng được xác định là đang gặp khó khăn và/hoặc yếu thế về tài chính sẽ không phải chịu thêm chi phí thu hồi nợ hoặc lãi suất, sẽ không bị kiện tụng và không bị hạn chế nguồn cung cấp nước.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng bằng cách:

•           chuyển hóa đơn cho người khác để thanh toán nếu người đó đồng ý bằng văn bản

•           cung cấp thông tin về cách giảm lượng nước sử dụng, cải thiện hiệu quả sử dụng nước và giới thiệu đến các chương trình tiết kiệm nước đủ điều kiện do chính phủ tài trợ

•           cho phép khách hàng chỉ định một người đại diện thay mặt họ liên lạc với chúng tôi

•           giới thiệu đến một cố vấn tài chính độc lập miễn phí.

Quý vị có thể đọc chính sách Hỗ trợ Khách hàng đầy đủ của chúng tôi để biết thêm thông tin.